Zašto cjelokupna krv?

Pohranjivanje cjelokupne pupčane krvi vs. pohranjivanje matičnih ćelija

Često nas pitaju zašto smo jedni od rijetkih koji pohranjuju cijelu krv prikupljenu prilikom rođenja, kada većina ostalih banaka izdvaja matične ćelije prije zamrzavanja.

Odgovor je jednostavan, Vitu 34 je njemačka banka koju su osnovali naučnici i doktori koji uvijek stavljaju dugoročno zdravlje djeteta prije komercijalnih trendova. Naučno dokazano, pohranjivanje krvi je najbolji način pohrane obzirom da pruža veće mogućnosti za razvoj budućih tretmana. Mnoga istraživanja su potvrdila važnost ove metode.

Poznato je da se prvi medicinski tretman matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce desio 1988. godine sa hematopoetskim matičnim ćelijama, koje se primarno koriste za liječenje krvnih oboljenja. To su prve otkrivene matične ćelije i njihova upotreba je već postala uobičajena praksa. U početku se pohranjivala cjelokupna pupčana krv novorođenčeta, bez njene redukcije. No, kako je rasla zainteresovanost roditelja za pohranjivanjem pupčane krvi, uporedo su rasli i troškovi, te se javio i nedostatak prostora za pohranjivanje sve većeg broja takvih uzoraka. Kako bi smanjile troškove skladištenja, mnoge banke su pribjegle metodama redukcije volumena i izdvajanju jednog tipa matičnih ćelija, bez čuvanja cjelokupne krvi. Vita 34 je zadržala metodu pohranjivanja cjelokupne krvi, iako je ona znatno skuplja. Naučnici širom svijeta preferiraju ovu metodu jer je dokazano uspješnija u primjeni. Izdvajanjem samo jednog tipa matičnih ćelija (hematopoetskih), banke znatno smanjuju šanse za liječenje svojim klijentima, a vrijednost i kvalitet uzorka opada, jer više od polovine bolesti nisu krvna oboljenja i ne mogu se liječiti tim matičnim ćelijama.

 

 Prednosti pohranjivanja cjelokupne krvi:

  • 12 tipova matičnih ćelija - U pupčanoj krvi se nalazi 12 tipova matičnih ćelija poput mezenhimalnih MSC, hematopoetskih CD34+, matičnih ćelija po svojstvima sličnim embrionalnim VSEL, neograničenih somatskih matičnih ćelija USSC, CD37+ itd. Klinički je dokazano da postojanje faktora rasta, hormona i citokina poboljšava uspješnost same transplantacije. Budući tretmani mogu zahtijevati ostale tipove ćelija pronađene u krvi pupčane vrpce. Reduciranje krvi, tj. izdvajanje matičnih ćelija znači da se u budućnosti neće moći iskoristiti prednosti ovih tretmana, kao i budućih otkrića.

  • Veća vitalnost matičnih ćelija - Dokazano je da se održava viši nivo vitalnosti TNC ćelija u cjelokupnom uzorku pupčane krvi u odnosu na reduciranu krv. Cjelokupna krv se pohranjuje veoma brzo od trenutka uzimanja, a vrijeme obrade metodama redukcije krvi rezultira gubitkom broja matičnih ćelija i njihove vitalnosti. Kvalitet uzorka i broj matičnih ćelija su kritične tačke koje odlučuju o uspješnosti transplantacije (Screnci).
  • Veći broj matičnih ćelija - Stručnjaci i doktori koji koriste matične ćelije u svrhe liječenja shvataju važnost nemanipulacije pupčanom krvi, kako bi se sačuvao što veći broj matičnih ćelija, a time i poboljšao ishod same transplantacije. Prema studijama, tehnike odvajanja ćelijskih komponenti krvi pupčane vrpce, te postupak uklanjanja crvenih krvnih zrnaca iz transplantata može dovesti do gubitka broja vitalnih ćelija (Fitzugh, Choi, Broxmeyer).
  • Pohranjivanje VSELs - Jedno od najvažnijih pomaka je nedavno otkriće VSELs - matičnih ćelija koje su po svojim svojstvima slične embrionalnim, tj. mogu se pretvoriti u svaki tip ćelija u organizmu. Samo pohranjivanjem cjelokupne krvi iz pupčane vrpce se čuvaju VSELs. Centrifugalnim izdvajanjem matičnih ćelija (reduciranjem krvi) se odbacuju VSEL-s, kao i glavni hormoni i faktori rasta.
  • Veći procenat prihvaćenih transplantata - Veći je procenat prihvaćenih transplantata cjelokupne pupčane krvi nego transplantata reducirane krvi (Hahn i Stevens).
  • Veći broj mogućih tretmana - Proces redukcije volumena pupčane krvi (izdvajanja matičnih ćelija) je nepovratan, a samim tim i mogućnost liječenja oboljenja koji nisu u vezi sa krvlju, te i bilo koji potencijalni tretmani na polju regenerativne medicine (Bhartiya).
  • Krv iz pupčane krvi je zlatni standard za liječenje karcinoma - Matične ćelije bi trebale biti izdvojene kada je njihova upotreba poznata - transfuzija cijele krvi iz pupčane vrpce ostaje ZLATNI STANDARD za liječenje karcinoma i zato bi matične ćelije trebale ostati u krvi dok ne zatrebaju. Zavisno od terapije, moguće je da će samo određeni tip matičnih ćelija biti potreban i taj tip se onda izdvaja iz pupčane krvi.
  • Viši troškovi skladištenja cjelokupne pupčane krvi - Pohranjivanje cjelokupne krvi je višestruko skuplje u odnosu na izdvajanje matičnih ćelija zbog prostora koji volumen uzorka zahtijeva. U izvještaju objavljenom na bloodjournal.org se objašnjava da većina svjetskih banaka matičnih ćelija reducira krv tj. izdvaja matične ćelije kako bi smanjila troškove skladištenja. Ovakvo pohranjivanje je prihvatljivo ako se namjeravaju liječiti samo krvna oboljenja.

Jedan od dva povučena i korištena uzorka za liječenje u Evropi su iz Vita 34.