Mobilni transplantacioni tim

U slučaju primjene mobilni transplantacioni tim Vita 34 donosi pupčanu krv direktno u bolnicu

Na osnovu dogovora sa ljekarom koji vrši transplantaciju, Vita 34 tim priprema transport pupčane krvi do mjesta transplantacije. U te svrhe smo razvili preciznu logistiku i sastavili dva tima za matične ćelije.  Iskusni saradnici iz laboratorije zajedno sa našim kurirom donose u kliniku duboko smrznutu pupčanu krv u specijalnom kontejneru i po želji ljekara tamo je pripremaju za primjenu.

Besplatan transport pupčane krvi do klinike: u slučaju da su matične ćelije potrebne za terapijsku primenu dobit ćete od nas sveobuhvatnu podršku. Mi donosimo krioprezervirane matične ćelije u specijalnom tanku u kliniku i pomažemo da se matične ćelije pripreme za primjenu. Za ove zadatke Vita 34 je oformila specijalni tim za transport matičnih ćelija. Radi se o jedinstvenom servisu u Evropi.

Sigurnost - transport maticnih celija

Stručno savjetovalište u slučaju primjene

U slučaju da budete u situaciji da upotrijebite matične ćelije iz pupčane krvi Vašeg djeteta, dobit ćete i praktičnu pomoć i podršku od našeg stručnog savjetovališta. U okvirima naših mogućnosti rado ćemo Vam pomoći da uspostavite kontakt sa specijalistima odgovarajućih stručnih oblasti. Odluku o tome da li zaista treba upotrijebiti pupčanu krv donosi isključivo Vaš nadležni ljekar.