Set za transport matičnih ćelija

 

Siguran transport matičnih ćelija do laboratorije

Najdužim medicinskim iskustvom mi postavljamo standarde svim ostalim bankama matičnih ćelija u Evropi. Zbog toga konstantno radimo na inovacijama, te smo u svrhu sigurnog transporta razvili sopstveni set za prikupljanje krvi.

 

Sopstveni set za prikupljanje krvi

Pupčana krv Vašeg djeteta je dragocjena. Zbog toga smo učinili sve što je u našoj moći da razvijemo pouzdane materijale i procese, koji je čuvaju od trenutka prikupljanja na porođaju do skladištenja. U tu svrhu smo razvili sopstveni set za prikupljanje matičnih ćelija. On je sterilan i sadrži sve što je potrebno da se obezbijedi siguran transport pupčane krvi.

Najkvalitetniji set za transport matičnih ćelija

Pupčana krv mora da se transportuje na sobnoj temperaturi. To predstavlja veliki izazov za našu logistiku prije svega tokom ljeta i zime. Zbog toga smo razvili sopstveno transportno pakovanje, koje predstavlja zaštitu ne samo od potresa, već optimalno kompenzuje temperaturne oscilacije*. Stručnjaci TUV-a (Organizacija za tehničku inspekciju) su potvrdili da u Njemačkoj ne postoji drugi set za prikupljanje krvi, koji toliko dugo drži temperaturu stabilnom. Set sadrži termometar koji očitava promjene temperature tokom transporta.

Uporedjivanje setova za transport krvi

Set za transport krvi i tkiva pupčane vrpce Vita 34 je na pregledu tehničke inspekcije TÜV-a pokazao ubjedljivo najbolje rezultate: izložen maksimalnim temperaturama i do 40° C set održava stabilnost temperature uzorka mnogo više nego setovi ostalih banaka matičnih ćelija.

Naša vrećica za zamrzavanje ostaje fleksibilna i na -190°C

Da bi pupčana krv bila Vašem djetetu tokom cijelog života na raspolaganju, mi je skladištimo na temperaturi od -190°C. Na ovoj temperaturi matične ćelije praktično ne stare. Ali ekstremna temperatura postavlja visoke zahtjeve u pogledu materijala. Uobičajeni materijali postaju kruti i pri potresima mogu da se polome. Da bi se to spriječilo, mi smo tokom višegodišnjeg istraživačkog rada razvili sopstvenu vrećicu za zamrzavanje, koja se sastoji od materijala stabilnog na niskim temperaturama i otpornog u pogledu lomljenja. To je mnogo skuplje od standardnih materijala, ali znači više sigurnosti za krv iz pupčane vrpce.

 

Zanimljive činjenice

  • Jedinstvena usluga - samo u Vita 34 je moguće pohraniti matične ćelije na pola stoljeća
  • Sopstveno transportno pakovanje koje optimalno kompenzuje temperaturne oscilacije
  • TÜV (Svjetska organizacija za tehničku inspekciju) je testiranjem Vita 34 setova i setova ostalih porodičnih banaka matičnih ćelija, utvrdila da Vita 34 ima najsigurni set za transport uzorka
  • Sopstvena vrećica za zamrzavanje napravljena od posebnih materijala otpornih na niske temperature i lomljenje
  • Bio Save je organizovao transport uzorka pupčane krvi putem specijalnih kurirskih službi, ali i transport drumskim putem u slučaju vremenskih nepogoda