Instituti

TRM

TRM LeipzigTransplatacioni Centar za Regenerativnu medicinu Leipzig (TRM) sa Vita 34 istražuje VSEL matične ćelije. VSEL matične ćelije su po karakteristikama vrlo slične embrionalnim, tj. mogu se pretvoriti u bilo koje ćelije u tijelu. Istraživanje ovih matičnih ćelija otvara ogromne mogućnosti tretmana u budućnosti, tj. liječenje nekrvnih oboljenja.

TUM

Teschnische Universitat MunchenKlinika za pedijatrijsku i adolescentnu medicinu u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Minhen istražuju dijabetes tipa 1. Trenutno je već 7 djece iskoristilo uzorke sačuvane u Vita 34 za liječenje dijabetesa tipa 1. U studiji je planirano 10 transplantacija.

Fraunhofer

Fraunhofer institut u Lajpcigu u saradnji sa Vita 34 istražuje liječenje moždanih oštećenja.

Leibniz IPK

Leibniz institut za biljnu genetiku sarađuje sa Vita 34. Nedavno je Leibniz IPKobjavljena studija u kojoj je otkrivena nova metoda detekcije malog broja matičnih ćelija u uzorku, a što je preduslov za dalja istraživanja.

MHH Hannover

Hannover medicinska škola u saradnji sa Vita 34 MHH Hannoveristražuje iPS matične ćelije. Njihova studija se bavi proučavanjem iPS matičnih ćelija iz pupčane krvi tj. izučavanjem njihove sposobnost diferencijacije, za buduću primjenu u terapijama pedijatrijskih pacijenata.

Universität Leipzig

Universitat Leipzig Univerzitet u Leipzigu u saradnji sa Vita 34 na odjeljenju hematologije i onkologije sprovodi istraživanje uticaja mezenhimalnih matičnih ćelija iz pupčane krvi za GvHD - bolest odbacivanja transplantata matičnih ćelija, koja se obično javlja kod pacijenata koji prime matične ćelije zbog leukemije ili limfoma.

Universitat RostockUniversitat Rostock

Univerzitet u Rockstoku, Ojdeljenje za kardiohirurgiju sarađuje sa Vita 34 u liječenju bolesti srca. Prema dosadašnjim objavljenim radovima, došlo je do pozitivnih rezultata.