Istraživanje

“Istraživanje je za nas na prvom mjestu, jer svako saznanje doprinosi tome da se prošire mogućnosti primjene matičnih ćelija.”

Dr. Rüdiger Alt, direktor istraživanja i razvoja u Vita 34

Mi istražujemo da bi Vaše dijete imalo korist od novih terapija

Nauka je na pragu novog razdoblja, u kojem će matične ćelije biti treći stub medicine, pored lijekova i hirurških metoda. Mi učestvujemo u istraživanjima i ispitivanjima terapija. Pritom sarađujemo sa univerzitetima i renomiranim institutima za naučna istraživanja u cijeloj Njemačkoj. Mnogi naši istraživački rezultati su predstavljeni na međunarodnim kongresima i objavljeni u stručnim časopisima. Dva istraživačka projekta su nagrađena od strane njemačkog društva za torakalnu, kardio i vaskularnu hirurgiju.

Svaki rezultat koji dobijemo istraživanjem doprinosi da proširimo mogućnosti primjene pupčane krvi. Svaka nova oblast primjene, čini pohranjeni uzorak pupčane krvi Vašeg djeteta još dragocjenijim.

Mi smo inicirali prvu studiju u Evropi sa matičnim ćelijama iz pupčane krvi za dijabetes tipa 1

Prema podacima Međunarodne fondacije za dijabetes, na svijetu ima 480.000 djece koja boluju od dijabetesa tipa 1, a ovaj broj se konstantno povećava, te bi se do 2020. godine mogao udvostručiti. U Bosni i Hercegovini je ova bolest u porastu i najčešće se javlja kod djece od 7. do 18. godine. Samo u glavnom gradu godišnje se registruje 200 novih pacijenata.

Ranije je ova bolest bila neizlječiva. Za oboljele to znači život sa injekcijama insulina i strogom dijetom. Ta trajna zavisnost i ograničenost otežava život ne samo oboljelog djeteta, već cijele njegove porodice.

U međunarodnoj studiji o dijabetesu tipa 1 bavimo se pitanjem da li uništavanje ćelija koje proizvode insulin može biti zaustavljeno primjenom sopstvene pupčane krvi. Na ovome projektu sarađujemo sa naučnicima Tehničkog univerziteta u Minhenu. Do sada je 7 uzoraka iskorišteno iz Vite 34 za liječenje dijabetesa tipa 1.

Studija o VSEL - matičnim ćelijama velikog potencijala

Od januara 2009. godine, Vita 34 daje svoju podršku projektu koji ispituje značaj matičnih ćelija po svojstvima sličnim embrionalnim (VSEL), koji se provodi u Centru za regenerativnu medicinu na Univerzitetu u Leipzigu. Ove visoko potentne ćelije pokazuju da imaju glavni uticaj na učinkovitost terapija zamjene ćelija. Obzirom da su ćelije veoma male, one se uništavaju tehnikama redukcije odnosno izdvajanja ćelija. Jedino se metodom čuvanja cjelokupne krvi koju mi provodimo godinama, garantuje da će one biti sačuvane.

 

Aktuelni istraživački projekti Vita 34

Istraživanje u oblasti primjene

  • terapija matičnim ćelijama kod moždanog udara 

  • terapija matičnim ćelijama kod infarkta

  • terapija matičnim ćelijama kod tetralogije Fallot (urođena srčana mana)

  • terapija matičnim ćelijama kod dijabetesa tipa 1 (studija faza I)

  • etabliranje i ocjena matičnih ćelija za regeneraciju tkiva

Osnovna istraživanja

  • umnožavanje matičnih ćelija iz pupčane krvi
  • diferencijacija matičnih ćelija iz pupčane krvi terapeutsko dejstvo odraslih matičnih ćelija u zavisnosti od starosti ćelijske populacije i organizma primaoca
  • upotreba zaštitnih proteina za konzervaciju pupčane krvi
  • upotraba pupčane krvi za proizvodnju indukovnih pluripotentnih matičnih ćelija (iPS-ćelije)

Naši partneri:

Univerzitet u Lajpcigu, Fraunhofer institut za ćelijsku terapiju i imunologiju - Lajpcig, Transplantacioni centar za regenerativnu medicinu u Lajpcigu, Univerzitet Rostok, Viša medicinska škola Hanover, Tehnički univerzitet Minhen, IPK Gatersleben, BioPlanta GmbH Lajpcig, Institut Lajbnic za biljnu biohemiju Hale.