Terapijske primjene

Vita 34 - Prva i vodeća porodična banka matičnih ćelija u Evropi

Njemačka tehnologija, svjetski standardi obrade i pohrane matičnih ćelija, metoda skladištenja cjelokupne pupčane krvi, dokazano najsigurniji set za transport uzorka, najveći broj konkretnih primjera liječenja sa sačuvanim uzorcima, vlastiti mobilni transplantacioni tim, te stručno medicinsko savjetovalište u slučaju potrebe za liječenjem čine Vita 34 vodećom evropskom bankom matičnih ćelija.
 

Najveći broj terapijskih primjena u Evropi

“Terapija matičnim ćelijama mijenja svijet, kao i Vita 34.”

dr André Gerth
Upravni odbor Vita 34

Naša posvećenost kvaliteti i najbolja metoda pohranjivanja uzoraka, omogućila nam je liječenje za više djece nego što je svih 70 privatnih banaka matičnih ćelija u Evropi zajedno.

Jedina smo banka u Evropi kojoj je odoboreno čuvanje uzoraka pupčane krvi za javni registar, što znači da su naši uzorci prihvaćeni u svim klinikama u svijetu.

jedan od dva povučena i iskorištena uzorka za liječenje su iz Vita 34.

Među prvih 8 u svijetu

Buduća terapijska primjena matičnih ćelija u liječenjima raznih oboljenja uveliko ovisi o standardima skladištenja kao i tehnologijama koje banke posjeduju. Važno je sačuvati matične ćelije, ali je mnogo važnije da se te ćelije mogu koristiti za liječenje.

Vita 34 je jedina evropska banka koja se nalazi među 8 porodičnih banaka u svijetu po broju korištenih matičnih ćelije za liječenje. Ovo je potvrda najvišeg kvaliteta obrade i skladištenja matičnih ćelija. Uzorci sačuvani u Vita 34 koristili su se za liječenje različitih oboljenja, poput leukemije, anemije, cerebralne paralize, dijabetesa tipa 1 i mnogih drugih.

Djeca liječena matičnim ćelijama sačuvanim u Vita 34:

Godina

Pacijent

Oboljenje

Donor

2004.

Djevojčica, 3 godine

Leukemija (ALL)

Sopstvena

2005.

Dječak, 5 godina

Aplastična anemija

Brat ili sestra

2005.

Dječak, 1 godina

Moždano oštećenje

Sopstvena

2008.

Dječak, 1 godina

Moždano oštećenje

Sopstvena

2009.

Dječak, 2 godine

Moždano oštećenje

Sopstvena

2009.

Djevojčica, 3 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2009.

Dječak, 10 godina

Leukemija (ALL)

Brat ili sestra

2009.

Dječak, 3 meseca

Moždano oštećenje

Sopstvena

2009.

Dječak, 3 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2009.

Devojčica, 10 godina

Beta-talasemija

Brat ili sestra

2009.

Dječak, 3 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2010.

Djevojčica, 5 godina

Moždano oštećenje

Sopstvena

2010.

Dječak, 4 godine

Moždano oštećenje

Sopstvena

2010.

Dječak, 3 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2010.

Dječak, 2 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2011.

Djevojčica, 1 godina

Imunodeficijencija

Strana

2011.

Djevojčica, 3 godine

Moždano oštećenje

Sopstvena

2011.

Dječak, 2 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2011.

Dječak, 7 godina

Moždano oštećenje

Sopstvena

2012.

Dječak, 3 godine

Moždano oštećenje

Sopstvena

2012.

Djevojčica, 5 godina

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2012.

Djevojčica, 2 godine

Leukemija (ALL)

Brat ili sestra

2012.

Dječak, 14 godina

Beta-talasemija

Brat ili sestra

2013.

Dječak, 8 godina

Leukemija (ALL)

Brat ili sestra

2013.

Dječak, 3 godine

Wiskot-Aldrihov sindrom (ALL)

Brat ili sestra

2014.

Žena, 46 godina

Leukemija (AML)

Dijete

2014.

Dječak, 6 godina

 Beta talasemija Brat ili sestra

2014.

Dječak, 11 godina

Aplastična anemija

Sopstvena

2015.

Dječak, 5 godina

Cerebralna paraliza

Sopstvena

2015.

Djevojčica, 5 godina

Neuroblastom

Sopstvena

 

Uzorkom iz Vite 34 prvi put u svijetu dokazano izliječena leukemija

Transplantacija je urađena 2005. godine za četverogodišnju djevojčicu kojoj tretman hemoterapijom nije uspio, te joj je prognozirano samo tri mjeseca života. Transplantacija je bila moguća jer su njeni roditelji sačuvali krv pupčane vrpce u Vita 34 prilikom rođenja. Nakon nadgledanja pet kritičnih godina života od tada, dokazano je da ne postoje nikakvi znakovi ćelija leukemije u krvi.

“Sedamdeset i pet mjeseci je prošlo i napokon možemo potvrditi da je djevojčica izliječena”, rekao je Eberhard Lampeter, osnivač Vite 34.

Stručno savjetovalište u slučaju primjene

U slučaju da budete u situaciji da upotrijebite matične ćelije iz pupčane krvi Vašeg djeteta, dobit ćete praktičnu pomoć i podršku od našeg stručnog savjetovališta. U okvirima naših mogućnosti rado ćemo Vam pomoći da uspostavite kontakt sa specijalistima odgovarajućih stručnih oblasti. Odluku o tome da li zaista treba upotrijebiti pupčanu krv donosi isključivo Vaš nadležni ljekar.

.

U slučaju primjene mobilni transplantacioni tim Vita 34 donosi pupčanu krv direktno u bolnicu

Na osnovu dogovora sa ljekarom koji vrši transplantaciju, Vita 34 tim priprema transport pupčane krvi do mjesta transplantacije. U te svrhe smo razvili preciznu logistiku i sastavili dva tima za matične ćelije.  Iskusni saradnici iz laboratorije zajedno sa našim kurirom donose u kliniku duboko smrznutu pupčanu krv u specijalnom kontejneru i po želji ljekara tamo je pripremaju za primjenu.