Zašto Vita 34

"Za kvalitetnu obradu matičnih ćelija nema jeftine genetike."

dr André Gerth 
Upravni odbor Vita 34

Vita 34 - Prva i vodeća porodična banka matičnih ćelija u Evropi

Vita 34 sa sjedištem u Leipzigu (Njemačka) je prva porodična banka matičnih ćelija u Evropi. Visoka regulativa Njemačke na polju pohranjivanja matičnih ćelija, te EU direktiva su bili osnova visokih standarda koje je Vita 34 postavila svim ostalim bankama matičnih ćelija.

Metoda skladištenja cjelokupne pupčane krvi, njemačka tehnologija i svjetski standardi obrade i pohrane matičnih ćelija, najsigurniji set za transport, najveći broj terapijskih primjena sačuvanih uzoraka, vlastiti mobilni transplantacioni tim, te stručno medicinsko savjetovalište u slučaju potrebe za liječenjem čine Vita 34 vodećom evropskom bankom za skladištenje uzoraka.

 20 RAZLOGA ZAŠTO JE VITA 34 UBJEDLJIVI LIDER U EVROPI

 

RAZLOG BR. 1:

 • Vita 34 čuva kraljevsku krv: Vita 34 je bila izbor mnogih svjetski poznatnih ličnosti, a među njima su i neke kraljevske porodice kao što su španska i belgijska kraljevska porodica. http://www.biosave.ba/vita-34/porodice/

 

RAZLOG BR. 2:

 • Vita 34 je banka sa najdužim medicinskim iskustvom u Evropi: Vita 34 je 1997. godine osnovana od strane dr. sci. med. Eberhard Lampeter zajedno sa nekoliko njegovih kolega. Bila je to prva kompanija u Evropi koja je roditeljima omogućila privatno čuvanje pupčane krvi.

 

RAZLOG BR. 3:

 • Vita 34 posjeduje njemačku tehnologiju: Vita 34 je tehnološki mnogo razvijenija i naprednija u odnosu na druge banke matičnih ćelija. Savremena tehnologija koju posjeduje dovodi do stalnih inovacija u obradi i pohrani matičnih ćelija. Njemačka je zemlja koja je prije svih ostalih regulisala oblast obrade i pohrane pupčane krvi, a kasnije je te zakone preuzela i sama direktiva EU. 

 

 RAZLOG BR. 4:

 • Vita 34 radi po najstrožijim svjetskim standardima: Vrlo je važno u kojoj zemlji će se pohraniti matične ćelije, obzirom da neke zemlje imaju mnogo niže kriterije za skladištenje i ne tako visoko postavljene standarde obrade i pohrane pupčane krvi. Vita 34 radi po najstrožijim svjetskim standardima, a metoda koju koristi pri pohrani matičnih ćelija je jedinstvena i patentirana.

 

RAZLOG BR. 5:

 

RAZLOG BR. 6:

 • Vita 34 ima najveći broj uspješnih terapijskih primjena u Evropi: U Evropi postoji više od 70 banaka matičnih ćelija, ali nemaju sve jednake standarde, akreditacije i dozvole za primjenu. Iz Vite 34 je do sada uspješno korišteno 26 uzoraka za liječenje različitih oboljenja, što čini više uspješnih transplantacija nego što imaju sve ostale porodične banke matičnih ćelija u Evropi zajedno.http://www.biosave.ba/vita-34/terapije/

 

RAZLOG BR. 7:

 • Vita 34 pohranjuje cjelokupnu pupčanu krv i nikada nije vršila redukciju krvi odnosno izdvajala matične ćelije: U pupčanoj krvi postoji 12 različitih tipova matičnih ćelija, koje se redukcijom pupčane krvi nepovratno gube. Izdvajanjem matičnih ćelija roditeljima ostaju na raspolaganju samo hematopoetske matične ćelije, kojima se liječe krvna oboljenja. Međutim, svi ostali tipovi matičnih ćelija koje će se u budućnosti koristiti za liječenje nekrvnih oboljenja i regeneraciju organa se odbacuju. Većina banaka je, međutim, pribjegla redukciji pupčane krvi iz razloga što se na taj način smanjuju troškovi skladištenja, pa se umjesto vrećice od 50-100 ml skladišti samo 10 ml, što umanjuje troškove prostora na period od 20 i više godina. Drugi, veoma važan razlog pohrane pupčane krvi je što neka oboljenja zahtijevaju upotrebu cijele krvi. Radi se o nekim tipovima leukemije za koje nije moguće upotreba samo hematopoetskih matičnih ćelija.http://www.biosave.ba/o-maticnim-celijama/cjelokupnakrv/
 

RAZLOG BR. 8:

 • Vita 34 radi dodatne mikrobiološke testove: Vita 34 radi po visokim standardima obrade i skladištenja pupčane krvi, pa roditeljima pruža detaljne informacije. Osim standardnih testova (broja matičnih ćelija, vitalnosti i seroloških nalaza), Vita 34 provodi ispitivanja mirkobiološke kontaminacije uzorka. Tokom poroda, prilikom uzimanja pupčane krvi, uzorak se može zaraziti nekom bakterijom koja naseljava porođajni ili probavni trakt majke. Obzirom da postoji mogućnost da kontaminacija uzorka utiče na dalju primjenu, roditelji dobiju antibiogram sa detaljnim informacijama, te na kraju sami donose odluku o pohranjivanju uzorka.

 

RAZLOG BR. 9:

 • Vita 34 je jedina banka sa dozvolom za alogene transplantacije: Vita 34 je jedina porodična banka u Evropi koja je dobila dozvolu od Paul Ehrlich instituta za primjenu matičnih ćelija, kako za vlastito liječenje, tako i za srodnike (PEI.H.00601.01.1, PEI.H.0601.02.1). Paul Ehrlich institut je njemački državni organ, nadležna institucija koja daje dozvole bankama matičnih ćelija, kao i klinikama koje posluju na području Njemačke. Obzirom da je Njemačka zemlja koja je lider u Evropi kada je riječ o primjeni matičnih ćelija, nepostojanje ove dozvole može ograničiti banke za primjenu uzoraka matičnih ćelija za liječenje.
 

RAZLOG BR. 10:

 • Vita 34 je patentirala metodu pohrane tkiva pupčane vrpce: Direktor za istraživanje i razvoj Vita 34, Dr. Ridiger Alt, prvi je u svijetu razvio metodu za skladištenje cijelog tkiva pupčanika. Osim toga, Vita 34 posjeduje patentiranu proceduru kojom se bakteriološka kontaminacija smanjuje za 90%.

 

RAZLOG BR. 11:

 • Vita 34 sarađuje sa svjetskim institutima i naučnim univerzitetima: Vita 34 se nalazi u sklopu biomedicinskog centra Bio City Leipzig u Njemačkoj i surađuje sa vodećim svjetskim univerzitetima i naučnim institutima iz oblasti regenerativne medicine. Ova saradnja doprinosi kontinuiranom usavršavanju metoda obrade i pohrane matičnih ćelija, ali i mogućnostima terapijske primjene u liječenjima.

 

RAZLOG BR. 12:

 • Vita 34 posjeduje mobilni transplantacioni tim: Roditeljima koji se odluče za pohranjivanje matičnih ćelija svoje djece u Vita 34 na raspolaganju je i besplatan servis - mobilni transplantacioni tim. U slučaju primjene ovaj tim dolazi na lice mjesta sa pokretnom laboratorijom, te vrši obradu i pripremu pupčane krvi za transplantaciju. Druge banke nemaju ovaj servis, pa dodatno naplaćuju transport i pripremu uzorka za primjenu. http://www.biosave.ba/usluge/mobilnitim/
 

RAZLOG BR. 13:

 • Vita 34 ima na raspolaganju stručno savjetovalište u slučaju primjene: U slučaju potrebe za primjenom uzorka, roditelji imaju na raspolaganju stručno savjetovalište koje pomaže porodici u odabiru klinike za liječenje.

 

RAZLOG BR. 14:

 • Vita 34 ima najkvalitetniji set za transport: Transport pupčane krvi je vrlo važan u cijelom procesu skladištenja matičnih ćelija. Vita 34 posjeduje set koji je od TUV-a, svjetske agencije za tehničku inspekciju, procijenjen kao set koji najduže održava temperaturu stabilnom. http://www.biosave.ba/usluge/set/

 

RAZLOG BR. 15:

 • Vita 34 set ima čip za mjerenje temperature: Vita 34 set sadrži dva termometra za mjerenje temperature (unutrašnji i vanjski), tako da laboranti mogu pratiti oscilaciju temperature u transportu, te postupati u skladu sa tim. Čip koji se nalazi ispod samog uzorka bilježi temperaturu svakih 90 minuta, što daje detaljne podatke da li su oscilacije bile previsoke prilikom transporta, što može utjecati na kvalitet i broj matičnih ćelija.

 

RAZLOG BR. 16:

 • Vita 34 matične ćelije pohanjuje do 50 godina: Vita 34 je jedina banka u Evropi kojoj je dozvoljeno pohranjivanje matičnih ćelija na period do 50 godina. Osim toga, na ovaj način porodice imaju garanciju da se čuvanje matičnih ćelija može produžiti, što ne garantuje u svojim ugovorima niti jedna druga banka.
 

RAZLOG BR. 17:

 • Vita 34 garantuje čuvanje matičnih ćelija 50 godina: Uzorci pupčane krvi skladišteni u Viti 34 su osigurani na period od 50 godina kod austrijskog Generali AG osiguranja.
 

RAZLOG BR. 18:

 • Vita 34 je inicirala prvu studiju u Evropi za dijabetes tipa 1: U saradnji sa Tehničkim univerzitetom u Minhenu Vita 34 sprovodi jedinstveno istraživanje u Evropi za liječenje dijabetesa tipa 1. Već sedmero djece čije su matiče ćelije sačuvane u Vita 34 učestvuje u liječenju.
 

RAZLOG BR. 19:

 • Vita 34 zahtijeva medicinsku anamnezu porodice: Majka ispunjava detaljnu medicinsku historiju prije i nakon poroda. Nepostojanje ove dokumentacije može ograničiti primjenu uzorka za liječenje.
 

RAZLOG BR. 20:

 • Vita 34 sarađuje sa javnom bankom: Vita 34 je jedina banka u Evropi koja je dobila dozvolu da uzorke skladišti i za javni registar Njemačke. Ova saradnja potvrđuje standarde i kvalitet skladištenja matičnih ćelija, te da ganantuje prihvatljivost uzorka u svim klinikama u svijetu.

Jedan od pet sačuvanih uzoraka u Evropi, pohranjen je u Vita 34.